در 21 روز 6 کیلو لاغر شوید (موفق ترین رژیم لاغری 2019 به ایران آمد)
دریافت رژیم ویژه
مرور برچسب

افراد موفق در رژیم کانادایی

رژیم کانادایی ؛ لاغری سریع در ۱۵ روز با رژیم کانادایی اصلی

رژیم متابولیسم 13 روزه، به عنوان رژیم کانادایی و رژیم 15 روزه و حتی 14 روزه نیز شناخته شده است. رژیم لاغری کانادایی نه تنها به کاهش قابل توجه وزن در مدت زمان کوتاه ( رژیم لاغری سریع ) کمک می کند، بلکه ادعا می کند که سوخت و ساز بدن شما، در…