در 21 روز 6 کیلو لاغر شوید (موفق ترین رژیم لاغری 2019 به ایران آمد)
دریافت رژیم ویژه
مرور برچسب

برنامه غذایی 7 روزه جنرال موتورز

رژیم جنرال موتورز چیست؟ + برنامه غذایی اصلی

برنامه رژیم جنرال موتورز اصلی یا رژیم غذایی GM یک رژیم لاغری است که برنامه غذا خوردن هفتگی تان را به گروه های غذایی خاص محدود می کند و به شما کمک می کند تا وزن قابل توجهی را فقط در طی یک هفته از دست بدهید. خوب به نظر می رسد، درسته؟ خب، هر…