در 21 روز 6 کیلو لاغر شوید (بیش از 10 هزار نفر از این رژیم استفاده کردند)
دریافت رژیم ویژه
مرور برچسب

رژِیم 13 روزه

رژیم کانادایی ؛ لاغری سریع در ۱۵ روز با رژیم کانادایی اصلی

رژیم متابولیسم 13 روزه، به عنوان رژیم کانادایی و رژیم 15 روزه و حتی 14 روزه نیز شناخته شده است. رژیم لاغری کانادایی نه تنها به کاهش قابل توجه وزن در مدت زمان کوتاه کمک می کند، بلکه ادعا می کند که سوخت و ساز بدن شما، در کمتر از دو هفته تغییر…